Usluge

Montaža/demontaža:

Bilborda, reklama velikih formata,

Zaštite protiv ptica (iglica i mreža),

Građevinske limarije,

Klima uređaja,

Odvoda za klima uređaje,

Ventilacionih kanala,

Reflektora i dekorativne rasvete.

Uklanjanje antena i drugih nepotrebnih konstrukcija sa krova i teško dostupnih površina

Arborizam

Pranje staklenih površina 

Pranje svih vrsta fasada

Čišćenje i otpušavanje oluka

Čišćenje i otpušavanje silosnih ćelija

Čišćenje krovova od snega i ledenica

Hidroizolacija krovova i fasada

Termoizolacija krovova i fasada

Sanacije fasada

Sanacije i pokrivanje kosih i ravnih krovova