Kontakt

Pun naziv firme: INDUSTRIALP visinski radovi Nikola Milenković PR

Adresa: Višnjićeva II 007, 11130 Beograd

Kontakt telefon: +381 64 5430628

e-mail: office@industrialp.rs

PIB: 112433549 MB: 66099962

Ukoliko imate pitanja ili zahtevate procenu visinskih radova kontaktirajte nas.